EDAU – modul měření dodatečných motorových parametrů

Před více než rokem jsem do firmwaru Modulu Komfortní Jednotky MKJ / CU (Comfort Unit) doplnil funkci ECM monitoru motorů Z28NEH, Z28NEL a Z28NET vozů OPEL Vectra-C a motorů Z20LEH, Z20LEL a Z20LER vozů OPEL Astra-H / Zafira-B, která umožňuje zobrazovat na palubním GID / CID displeji uživatelem zvolený soubor motorových parametrů. Tato funkce se ze strany uživatelů těší velkému zájmu; od mnohých uživatelů po čase začal přicházet požadavek, aby v okně ECM monitoru byly zobrazovány další důležité motorové parametry: teplota a tlak motorového oleje a u benzínových motorů ještě teplota výfukových plynů. Požadavek je to celkem logický, ale bez zásahu do stávající instalace vozů by byl nerealizovatelný – řídící jednotky motoru tyto parametry neměří a ve vozech nejsou instalovány odpovídající snímače. Po nějakém čase odmítání a rozmýšlení jsem se nakonec rozhodl uvedený požadavek realizovat. Od samého počátku bylo jasné, že řešení bude vyžadovat instalaci nových snímačů a také dodatečného elektronického modulu, který bude vše řídit a propojovat.

Ukázka funkce modulů EDAU-01 (Engine Data Acquisition Unit), CU (Comfort Unit) a ECM monitoru motorů Z20LEx

Po více než pěti měsících práce se vývoj blíží ke konci. V motorovém prostoru vozu přibude nový modul EDAU (Engine Data Acquisition Unit), ke kterému budou připojeny nové snímače a který bude měřené parametry posílat přes CAN sběrnici do modulu MKJ / CU. V modulu MKJ budou již standardním způsobem tyto parametry zobrazovány v okně ECM monitoru motorů Z28NEH/NEL/NET, Z20LEH/LEL/LER a Z19DT/DTL/DTH. První testovací instalace budou probíhat počátkem října. Diskuse k tomuto projektu je k dispozici na českém Astra-H fóru a na německém Astra-H fóru (nutná registrace).

Instalační příručka EDAU-01 / Verze dokumentu: 1.0

Installation Guide EDAU-01 / Document version: 1.0

Fotogalerie modulu EDAU

Publikováno: