Modul Komfortní Jednotky pro OPEL Astra-H, Vectra-C a Zafira-B

Modul Komfortní Jednotky (dále MKJ) je určen pro použití ve vozech OPEL / Vauxhall Astra-H / Classic III, Vectra-C, Signum a Zafira-B modelových let 2005 a mladších, vybavených grafickým informačním displejem GID (Graphic Info Display – monochromatické zobrazení) nebo barevným informačním displejem CID (Colour Info Display), libovolným zábavním a informačním systém EHU (Entertainment Head Unit – např. CD30/MP3, CD40 Opera, CD70 Navi, DVD90 Navi) a volantem s dálkovým ovladačem.

Nainstalovaný modul rozšíří soubor na displeji zobrazovaných údajů o:

 • teplotu chladící kapaliny motoru; teplotu lze volitelně zobrazovat na informačním displeji nebo na displeji počítadla ujetých km
 • okno diagnostiky s teplotou chladící kapaliny motoru, síťovým napětím, stavem nabíjení akumulátoru, obsahem nádrže, dojezdem, tlakem klimatizace, plnícím tlakem turbodmychadla a jeho odchylkou oproti požadovanému plnícímu tlaku
 • okno monitoru filtru pevných částic se stavem zanesení filtru, stavem regenerace filtru, teplotami výfukových plynů a se statistickými údaji o předešlých regeneracích filtru
 • okno monitoru parkovacího asistenta s měřenými vzdálenosti zobrazenými číselně a semigraficky
 • okno video monitoru se zobrazením externích videosignálů

Instalace Modulu Komfortní Jednotky

Instalace modulu se provádí jeho zasunutím do diagnostického konektoru vozu.

 • pokud ve voze není nainstalován originální portál mobilního telefonu UHP (Universal Handsfree Phone), je potřeba před instalací MKJ nastavit ve variantní konfiguraci displeje jeho přítomnost, čímž se doplní zobrazení displeje o záložku telefonu, která bude využita modulem pro zobrazení teploty chladící kapaliny motoru
 • u vozů Zafira-B je nutné před instalací MKJ změnit umístění diagnostického konektoru s použitím instalační sady OCU-ZB-IK, dodávané jako zvláštní příslušenství modulu. Postup instalace MKJ ve vozech Zafira-B.
 • u vozů Vectra-C / Signum je nutné před instalací MKJ vyjmout popelník včetně jeho rámečku. Po zasunutí MKJ je možné zasunout zpět rámeček popelníku. Jelikož se pozice diagnostického konektoru případ od případu mírně liší, může se stát, že popelník nejde zcela zasunout; popelník se zarazí o zasunutý MKJ. V tomto případě je nutné upravit popelník nebo pozici diagnostického konektoru nebo popelník nepoužívat
 • před instalací MKJ je nutné zkontrolovat stav diagnostické konektoru. Konektor musí čistý a mechanicky nepoškozený. Do poškozeného či znečistěného diagnostického konektoru nesmí být MKJ zasouván!

MKJ funguje ve všech známých konfiguracích displejů GID, CID a rádií s následujícími výjimkami:

 • pokud je ve voze instalován displej GID nebo CID SW verze 8.0.x (postup určení SW verze displeje) a současně originální portál mobilního telefonu UHP, nelze MKJ v žádném případě použít
 • pokud je ve voze displej SW verze GE55, GD55, CE55 nebo CE55 nelze MKJ použít. SW těchto displejů je možné aktualizovat na vyšší verze, se kterými již MKJ spolupracuje

Otevření hlavního menu MKJ

Hlavní menu modulu se otevírá stiskem tlačítka rádia, stiskem tlačítka dálkové ovládání a pokud ve voze není přítomný portál mobilního telefonu, také kliknutím na ikoně záložky telefonu. Z hlavního menu se otevírá okno diagnostiky, okno monitoru stavu filtru pevných částic, okno monitoru parkovacího asistenta, okno video monitoru a okno konfigurace funkcí MKJ.

Okno Diagnostiky

V okně diagnostiky se zobrazují údaje:

 • teplota chladící kapaliny motoru
 • stav akumulátoru; při stojícím motoru se zobrazuje hodnota nabití akumulátoru a při běžícím motoru se zobrazuje stav dobíjení akumulátoru
 • obsah nádrže a dojezd; dojezd se zobrazuje pouze pokud je menší než 100 km
 • tlak klimatizace; zobrazuje se pouze u vozů s elektronicky řízenou klimatizací ECC (Electronic Climate Control)
 • plnící tlak turbodmychadla a jeho odchylka proti požadovanému plnícímu tlaku; zobrazuje se pouze u vozů s motory s turbodmychadly

Teplota chladící kapaliny motoru je volitelně zobrazována také na informačním displeji nebo na displeji přístrojové desky IPC (Instrument Panel Cluster). U vozů bez UHP je navíc teplota zobrazována na záložce telefonu v hlavním menu displeje.

Volitelně je možné aktivovat upozornění na dosažení teploty chladíc kapaliny motor 80 °C. MKJ automaticky upozorňuje na stav přehřívání motoru při překročení teploty 115 °C / 130 °C u benzínových motorů nebo při překročení teploty 105 °C / 120 °C u dieselových motorů.

Okno DPF monitoru

Všechny novější vozy se vznětovým (dieselovým) motorem prodávané v EU jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF (Diesel Particulate Filter). Čištění výfukových plynů s filtrem pevných částic a katalyzátorem významně snižuje produkci škodlivých emisí sazí, uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Filtr pevných částic se skládá z keramického tělesa tvaru voštiny z karbidu křemíku, které je protkáno mikroskopicky malými kanálky. Proud výfukových plynů prochází přes stěny kanálků, na jejichž povrchu se usazují saze. Aby se filtr neucpal, musí se usazené částice pravidelně spalovat. Proces spalování zachycených sazí probíhá při teplotách filtru kolem 600 °C. Velmi rychlou jízdou (přes 150 km/h) se filtr výfukovými plyny zahřívá na teploty přesahující 600 °C, čímž dochází k samovolnému spalování zachycených sazí (čistění – regeneraci). Při běžném provozu na českých dálnicích nebo při městském provozu není možné dosáhnout takto vysokých teplot a proces regenerace se musí spouštět z řídící jednotky motoru ECM (Engine Control Module) při dosažení určité hodnoty zanesení filtru. Pokud řídící jednotka motoru usoudí, že zanesení filtru dosáhlo prahové hodnoty (např. u motorů Z19xx je to typicky 80%) a jsou splněny další podmínky (zejména zahřátý motor a probíhající svižná jízda), začne vstřikováním přídavného množství paliva zvyšovat teplotu filtru nad 600 °C, čímž dojde ke spalování zachycených sazí (regeneraci filtru). Proces regenerace trvá typicky 10 minut (maximálně 25 minut) a v ideálním případě je potřeba ho dokončit.

Bohužel výrobci vozů mají strach sdělit řidiči nepříjemnou informaci: „Byl zahájen proces regenerace filtru pevných částic. Pokud je to možné, pokračujte v jízdě. Na dokončení regenerace budete upozorněni“. A máme tu problém – řídící jednotka motoru neví, jak dlouho řidič s vozem pojede a kolik tedy času na dokončení regenerace bude mít a řidič zase neví, že byl spuštěn proces regenerace filtru; díky této „souhře“ může docházet k opakovanému přerušování probíhajících regenerací filtru pevných částic, což v konečném důsledku může vést k ucpání filtru, přechodu motoru do nouzového režimu (ztráta výkonu) a nutné návštěvě autoservisu. K ucpání filtru pevných částic také vedou trvale opakované krátké jízdy, při kterých se motor nezahřeje a tím pádem se nemůže regenerace vůbec spustit. V autoservisu lze v lepším případě ucpaný filtr vyčistit tzv. statickou regenerací, v horším případě se filtr musí mechanicky vyčistit a v nejhorším případě bude zákazníkovi sděleno, že filtr je nevratně poškozený a je nutná jeho výměna (cena nového filtru se pohybuje kolem 40000 Kč). Zoufalý zákazník většinou hledá záchranu rodinného rozpočtu u specialistů odstraňujících DPF filtry (v cenách 5000 – 10000 Kč); specialisté samozřejmě zoufalého zákazníka ujistí, že po odstranění DPF filtru na STK žádný problém nebude a že DPF je celkově zbytečná hloupost.

Na tomto místě bych čtenáři doporučil k přečtení článek Martina Vaculíka ze Světa motorů Dieselová Pro a Proti, část II: Jak neucpat filtr pevných částic a následně rozhovor Světa motorů s Liborem Fleischhansem o problematice odstraňování DPF filtrů.

Funkce monitoru DPF filtru automaticky upozorňuje na zahájení, přerušení a dokončení procesu regenerace filtru pevných částic. V okamžiku zahájení regenerace filtru se na informačním displeji objeví příslušné okno a zazní varovný gong, stejně tak při jejím přerušení nebo dokončení.

Probíhající proces regenerace lze sledovat v okně DPF monitoru, ve kterém se zobrazují údaje:

 • zanesení filtru – určuje míru zanesení (saturace) filtru pevných částic
 • stav regenerace – charakterizuje progres probíhající regenerace (čištění) filtru pevných částic; hodnota 1 % znamená zahájení procesu regenerace a hodnota 100% (v některých případech i přes 100 %) znamená dokončení procesu regenerace. Souběžně se stavem regenerace je zobrazován i rozdílový tlak vznikající mezi vstupem a výstupem filtru. U vozů Astra-H a Zafira-B je stav regenerace v jejím průběhu také zobrazován na displeji počítadla km na přístrojové desce
 • teplota výfukových plynů je zobrazována v pořadí teplot snímačů B1S1 a B1S2
 • regenerace dokončena zobrazuje ujetou vzdálenost od poslední regenerace filtru a datum poslední, úspěšně dokončené regenerace
 • údaj zobrazovaný na posledním řádku okna DPF monitoru má proměnné využití. Pokud byla poslední regenerace filtru úspěšně dokončena, zobrazuje se parametr vzdálenost regenerací, tj. průměrná vzdálenost mezi regeneracemi. Pokud poslední regenerace nebyla úspěšně dokončená, zobrazuje se parametr regenerace přerušena s datem poslední neúspěšně dokončené regenerace a počtem přerušených regenerací

Okno PAS monitoru

U vozů vybavených originálním parkovacím asistentem PAS (Parking Assist System) se v okně monitoru v textové a semigrafické podobě zobrazují všechny měřené vzdálenosti k překážce. Okno monitoru se automaticky aktivuje a deaktivuje synchronně se zapínáním a vypínáním funkce parkovacího asistenta.

Okno Videa

V okně videa je možné na barevných displejích CID aktivovat obraz z externích zdrojů video signálů, např. z DVD přehrávače, DVB-T tuneru, PDA či parkovací kamery. Při aktivovaném zobrazení videa je obraz vkládán do pozadí a v popředí jsou zobrazovány ostatní informace, jako např. upozornění palubního počítače na vzniklou závadu, upozornění na příchozí hovor atd..

Aby bylo možné na CID displeji aktivovat obraz z externích zdrojů video signálů, je nutné do instalace vozu doplnit Modul Video Konvertoru VCU-01.

Okno Nastavení

V okně nastavení se provádí konfigurace a nastavení všech funkcí MKJ. Mimo jiné je možné aktivovat a nastavit i několik funkcí komfortního ovládání vozu:

 • zvýšení citlivosti změny hlasitosti nastavované tlačítkem dálkového ovládače na volantu
 • otevírání a zavírání oken ovládané radiovým dálkovým ovladačem vozu; funkce je dostupná pouze u modelů Astra-H / Zafira-B vybavených zadním elektrickým centrem REC (Rear Electrical Centre)
 • rozsvěcení světel ovládané radiovým dálkovým ovladačem vozu

Stiskem položky status komfortní jednotky v menu nastavení se zobrazí série informačních oken : Identifikace jednotky, Parametry ECM a Status jednotky. V okně Identifikace jednotky je uvedena FW verze modulu a jeho sériové číslo.V dalších oknech jsou údaje určené pro analýzu funkce MKJ a pro uživatele nemají podstatného významu.

Podporované jazykové verze MKJ

V současné době je jazyk MKJ lokalizován do češtiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, francouzštiny, nizozemštiny a maďarštiny. Čeští, slovenští a portugalští uživatelé bez lokalizovaných navigací si mohou bez ohledu na nastavený jazyk palubního počítače nastavit pro MKJ češtinu, slovenštinu nebo portugalštinu (v menu nastavení, položka přímý výběr jazyka).

Cena modulu

Modul Komfortní Jednotky MKJ stojí 3000 Kč / 120 Euro.

Uživatelské příručky ke stažení

Uživatelská příručka / Verze dokumentu: 1.5 / Verze FW modulu: 2.8 / 27.09.2013

Uživatelská příručka / Verze dokumentu: 1.5 / Verze FW modulu: 2.8 / 27.09.2013

User Guide / Document version: 1.5 / Firmware version: 2.8e / 27.09.2013

Z28NEx & Z20LEx ECM Monitor User Guide / Document version: 1.5 / 12.2.2017

Bedienungsanleitung / Anleitungsversion: 1.2 / Firmware Version: 2.8e / 27.09.2013

Manuale utente / Versione documento: 1.1 / Versione FW modulo: 1.6e / 22.06.2012

Manual del Usuario / Versión documento: 1.1 / Versión modulo FW: 2.8e / 27.09.2013

Manual do Utilizador / Versão documento: 1.0 / Versão firmware: 1.8e / 08.09.2012

Guide de l’utilisateur / Version du document: 1.0 / Version du Firmware: 1.8e / 08.09.2012

Руководство пользователя / Версия документа: 1.1 / Версия прошивки: 2.8e / 27.09.2013

Video galerie

Nezapomeňte si prosím na YouTube přehrávači nastavit HD rozlišení pro lepší kvalitu zobrazení přehrávaného videa.

Ukázka funkce modulu MKJ (Modul Komfortní Jednotky) / CU (Comfort Unit) a displeje CID Ukázka funkce modulu MKJ (Modul Komfortní Jednotky) / CU (Comfort Unit) a displeje GID
Ukázka funkce ECM monitoru motorů Z28NEH/NEL/NET vozů OPEL Vectra-C / Signum integrované v modulu MKJ (Modul Komfortní Jednotky) / CU (Comfort Unit) Ukázka funkce ECM monitoru motorů Z20LEH/LEL/LER vozů OPEL Astra-H / Zafira-B integrované v modulu MKJ (Modul Komfortní Jednotky) / CU (Comfort Unit)
Ukázka funkce simulace OPC tachometru vozů OPEL Vectra-C / Signum integrované v modulu MKJ (Modul Komfortní Jednotky) / CU (Comfort Unit) Ukázka funkce simulace OPC tachometru vozů OPEL Astra-H / Zafira-B integrované v modulu MKJ (Modul Komfortní Jednotky) / CU (Comfort Unit)

Publikováno: