Funkce Modulu Komfortní Jednotky MKJ se stále rozvíjejí…

První Moduly Komfortní Jednotky MKJ / CU (Comfort Unit) byly dodávány s řídícím firmwarem verze 1.0 ze dne 17. prosince 2011. Na stránce věnované popisu MKJ jsou k dispozici ke stažení uživatelské příručky popisující funkce modulu s firmwarem verze 2.8 ze dne 27. září 2013. V poslední kapitole uživatelské příručky je přehled změn firmwaru modulu. Bohužel nejsem z časových důvodů schopen udržovat zcela aktuální podobu uživatelských příruček, ale vývoj nových funkcí MKJ pokračuje dál a dál… k dnešnímu dni, tj. 29. prosinci 2014, je k dispozici firmware verze 3.8xx (kde xx značí jazykovou verzi) ze dne 10. října 2014, který toho oproti zdokumentované verzi 2.8 umí zase o něco více. V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny všechny provedené změny ve verzi 3.8xx oproti verzi 2.8:

 • doplněna podpora zobrazení v UK Imperiálních jednotkách – mph, galony a míle
 • doplněna podpora DPF monitoru a zobrazení tlaku turbodmychadla motorů Z13DTH
 • doplněna podpora zobrazení videa z RGB vstupu modulu video konvertoru VCU-01. MKJ a VCU-01 může tedy mít až tři video vstupy – #1, #2 a RGB. RGB vstup lze použít pouze v konfiguracích výbavy neobsahujících originální navigace CD70/DVD90Navi
 • doplněno ukládáni konfiguračních dat a DPF statistik do paměti FLASH; v případě vyjmutí a následném vložení modulu z/do diagnostické zásuvky nedojde ke ztrátě nastavených konfigurací a DPF statistik
 • doplněno volitelné zobrazeni teploty chladicí kapaliny motoru při aktivní funkci „Upozorňovat na zahřátí motoru“ při běžícím motoru a teplotě pod 80 °C. Pokud je aktivována funkce „Upozorňovat na zahřátí motoru“ a je zvolen režim „Okno zavírat manuálně“ bude se na displeji také zobrazovat teplota chladící kapaliny motoru, dokud tato nedosáhne 80 °C. Po dosažení 80 °C se zobrazí informační okno a po jeho manuálním zavření se zobrazení teploty automaticky deaktivuje
 • doplněna funkce akustického varování na překročení zadané rychlosti vozu; demonstrační video této funkce je zařazeno ve video galerii modulu VCU
 • doplněno zobrazeni rychlosti na informačním displeji vozu; demonstrační video této funkce je zařazeno ve video galerii modulu VCU
 • doplněn ECM monitor pro motory Z28NEH, Z28NEL a Z28NET vozů Vectra-C / Signum; demonstrační video této funkce je zařazeno ve video galerii modulu MKJ
 • doplněn ECM monitor pro motory Z20LEH, Z20LEL a Z20LER vozů Astra-H / Zafira-B; demonstrační video této funkce je zařazeno ve video galerii modulu MKJ
 • doplněna funkce simulace OPC tachometru – protočení rafiček; demonstrační video této funkce je zařazeno ve video galerii modulu MKJ
 • doplněna funkce automatického rozsvěcení světel za tmy při opouštěni vozu – Auto Coming Home; tato funkce funguje pouze ve vozech vybavených snímačem vnějšího osvětlení

Každý prodaný modul má doživotní podporu aktualizace firmwarového vybavení. Změnu firmwaru provádí pouze výrobce modulu nebo jím pověření partneři. Aktualizace firmwaru prováděné u výrobce modulu v České republice jsou bezplatné – uživatel hradí pouze náklady spojené s dopravou modulu. Máte-li MKJ a zaujala Vás možnost jeho aktualizace, nečekejte a kontaktuje nás…

Publikováno: