Sestavení mapového DVD navigace OPEL DVD90 s českými a slovenskými texty dopravních zpráv TMC

Všechny texty dopravních zpráv TMC jsou součástí mapového DVD; z důvodu zachování autorských práv výrobce mapového DVD, společnosti NAVTEQ, si musí každý zákazník vytvořit kopii vlastního mapového DVD, do které si vloží dodaný upravený soubor dopravních zpráv TMC. V rámci programování češtiny nebo slovenštiny dostává každý zákazník projektový soubor DVD_NAV_DB_09_10_CZ_SK.irp programu InfraRecorder a upravený soubor Carinet. Projektový soubor obsahuje pouze přednastavené vlastnosti vypalovaného mapového DVD.

Nejprve je nutné provést instalaci vypalovacího programu InfraRecorder; svobodný program je ke stažení v sekci download. Proces vytváření kopie mapového DVD samozřejmě vyžaduje přítomnost vypalovací DVD-ROM mechaniky v PC. Ve fotogalerii jsou přiloženy snímky monitoru PC odpovídající svým číslem pořadovému číslu jenotlivých kroků tvroby mapového DVD-ROM.

Pozn.: v průvodci jsou použity následující zkratky: LK značí jednoklik levým tlačítkem myši, DLK značí dvouklik levým tlačítkem myši a PK značí jednoklik pravým tlačítkem myši

Krok za krokem sestavením a vypálením mapového DVD

 1. LDK na ikoně Tento počítač umístěné na Ploše, LDK na ikoně disku C:. Otevřené okno průzkumníka disku C: umístit do levé poloviny monitoru
 2. do DVD-ROM mechaniky vložit mapový DVD-ROM pro navigace DVD90 Navi, LDK na ikoně Tento počítač, LDK na ikoně DVD-ROM disku. Otevřené okno průzkumníka DVD-ROM disku umístit do pravé poloviny monitoru
 3. LK do plochy okna průzkumníka disku C:, PK v ploše okna průzkumníka disku C:, v otevřeném menu vybrat položku Nový/Složka
 4. vytvořenou Novou složku přejmenovat na DVD
 5. LDK v okně průzkumníka disku C: na ikoně složky DVD, LK do plochy okna průzkumníka DVD-ROM disku, stisknout a držet klávesu CTRL a stisknout klávesu A, tímto se označí všechny soubory v mapovém DVD-ROM (jejich názvy po výběru zmodrají), stisknout levé tlačítko myši a držet na vybraných souborech DVD-ROM a tyto přetáhnout do levého okna průzkumníka disku C:. Tímto postupem se spustí kopírování mapového DVD-ROM do složky DVD disku C; celý proces kopírování trvá v závislosti na rychlosti DVD-ROM mechaniky několik minut
 6. zavřít okno průzkumníka DVD-ROM disku a v pravé části monitoru otevřít okno průzkumníka se složkou obsahující dodaný projektový soubor a soubor Carinet. Po dokončení kopírování LK na ikoně souboru CARINET v ploše průzkumníka disku C:, složce CD, PK na modře označené ikoně souboru CARINET a v menu vybrat položku Odstranit
 7. v pravém okně průzkumníka se složkou dodaných souborů označit LK soubor Carinet a tento přetáhnout do plochy průzkumníka disku C:, složky DVD. Tímto se překopíruje dodaný soubor Carinet do složky DVD disku C:
 8. spustit program InfraRecorder, v menu Soubor zvolit položku Otevřít projekt a v dialogovém okně vybrat projektový soubor DVD_NAV_DB_09_10_CZ_SK.irp
 9. v levém horním okně programu InfraRecorder otevřít složku DVD na disku C:
 10. v programu InfraRecorder LK na ikoně zdvojených znaků plus (ikona ++ je umístěné úplně vpravo nad oknem složky DVD). Tímto se do vypalované kompilace mapového DVD-ROM vloží všechny soubory ze složky DVD na disku C:
 11. do DVD-ROM RW mechaniky vložit prázdný a nepoškozený DVD-ROM disk značky SONY DVD-R. V menu programu InfraRecorder Akce/Zapsat kompilaci vybrat položku vypálit na disk…
 12. v otevřeném dialogovém okně Zapsat kompilaci vybrat DVD-ROM RW mechaniku, pokud je v PC více CD/DVD-ROM mechanik, a zkontrolovat, zda-li nastavené parametry odpovídají uvedenému obrázku. Na závěr LK na tlačítku OK okna Zapsat kompilaci. Tímto se spustí proces vypalování mapového DVD-ROM, který opět v závislosti na použité mechanice a médiu trvá několik minut
 13. po dokončení procesu vypalování mapového DVD-ROM odstranit v průzkumníku pomocné složky; složka DVD na disku C: a složka s projektovým souborem a souborem Carinet

Celý popsaný proces lze trošičku znalému uživateli PC shrnout takto: do libovolně zvolené dočasné složky na HDD překopírovat obsah mapového DVD-ROM, nahradit soubor Carinet v dočasné složce dodaným souborem Carinet. V programu InfraRecorder otevřít projektový soubor DVD_NAV_DB_09_10_CZ_SK.irp, do kompilace vložit celý obsah dočasné složky a vypálit na médium SONY DVD-R.

Kde lze získat mapové DVD pro navigace vozů OPEL DVD90 Navi?

Aktuální mapové DVD pro navigace OPEL DVD90 Navi je možné zakoupit v internetovém obchodě společnosti NAVTEQ; k proklikání se k nabídce mapových DVD pro DVD90 Navi je nutné v levé části stránky postupně zadávat: Built-in and Factory Installed, Opel-Vauxhall, Astra, 2008, OPEL EHU/DVD90 Navigation (přímý link na mapové DVD pro OPEL DVD90 Navi). Další zajímavé informace, týkající se mimo jiné navigací vozů OPEL, lze najít na slovenském OPEL fóru.

Ilustrovaný postup tvorby mapového DVD pro DVD90 Navi s lokalizovanými texty TMC

Publikováno: