Sestavení mapového CD navigace OPEL CD70 s českými a slovenskými texty dopravních zpráv TMC

Všechny texty dopravních zpráv TMC jsou součástí mapového CD; z důvodu zachování autorských práv výrobce mapového CD, společnosti NAVTEQ, si musí každý zákazník vytvořit kopii vlastního mapového CD, do které si vloží dodaný upravený soubor dopravních zpráv TMC. V rámci programování češtiny nebo slovenštiny dostává každý zákazník projektový soubor CD_NAV_DB_09_10_CZ_SK.irp programu InfraRecorder a upravený soubor Carinet. Projektový soubor obsahuje pouze přednastavené vlastnosti vypalovaného mapového CD.

Nejprve je nutné provést instalaci vypalovacího programu InfraRecorder; svobodný program je ke stažení v sekci download. Proces vytváření kopie mapového CD samozřejmě vyžaduje přítomnost vypalovací CD-ROM mechaniky v PC. Ve fotogalerii jsou přiloženy snímky monitoru PC odpovídající svým číslem pořadovému číslu jenotlivých kroků tvroby mapového CD-ROM.

Pozn.: v průvodci jsou použity následující zkratky: LK značí jednoklik levým tlačítkem myši, DLK značí dvouklik levým tlačítkem myši a PK značí jednoklik pravým tlačítkem myši

Krok za krokem sestavením a vypálením mapového CD

 1. LDK na ikoně Tento počítač umístěné na Ploše, LDK na ikoně disku C:. Otevřené okno průzkumníka disku C: umístit do levé poloviny monitoru
 2. do CD-ROM mechaniky vložit mapový CD-ROM pro navigace CD70 Navi, LDK na ikoně Tento počítač, LDK na ikoně CD-ROM disku. Otevřené okno průzkumníka CD-ROM disku umístit do pravé poloviny monitoru
 3. LK do plochy okna průzkumníka disku C:, PK v ploše okna průzkumníka disku C:, v otevřeném menu vybrat položku Nový/Složka
 4. vytvořenou Novou složku přejmenovat na CD
 5. LDK v okně průzkumníka disku C: na ikoně složky CD, LK do plochy okna průzkumníka CD-ROM disku, stisknout a držet klávesu CTRL a stisknout klávesu A, tímto se označí všechny soubory v mapovém CD-ROM (jejich názvy po výběru zmodrají), stisknout levé tlačítko myši a držet na vybraných souborech CD-ROM a tyto přetáhnout do levého okna průzkumníka disku C:. Tímto postupem se spustí kopírování mapového CD-ROM do složky CD disku C; celý proces kopírování trvá v závislosti na rychlosti CD-ROM mechaniky několik minut
 6. zavřít okno průzkumníka CD-ROM disku a v pravé části monitoru otevřít okno průzkumníka se složkou obsahující dodaný projektový soubor a soubor Carinet. Po dokončení kopírování LK na ikoně souboru CARINET v ploše průzkumníka disku C:, složce CD, PK na modře označené ikoně souboru CARINET a v menu vybrat položku Odstranit
 7. v pravém okně průzkumníka se složkou dodaných souborů označit LK soubor Carinet a tento přetáhnout do plochy průzkumníka disku C:, složky CD. Tímto se překopíruje dodaný soubor Carinet do složky CD disku C:
 8. spustit program InfraRecorder, v menu Soubor zvolit položku Otevřít projekt a v dialogovém okně vybrat projektový soubor CD_NAV_DB_09_10_CZ_SK.irp
 9. v levém horním okně programu InfraRecorder otevřít složku CD na disku C:
 10. v programu InfraRecorder LK na ikoně zdvojených znaků plus (ikona ++ je umístěné úplně vpravo nad oknem složky CD). Tímto se do vypalované kompilace mapového CD-ROM vloží všechny soubory ze složky CD na disku C:
 11. do CD-ROM RW mechaniky vložit prázdný a nepoškozený CD-ROM disk značky SONY CD-R. V menu programu InfraRecorder Akce/Zapsat kompilaci vybrat položku vypálit na disk…
 12. v otevřeném dialogovém okně Zapsat kompilaci vybrat CD-ROM RW mechaniku, pokud je v PC více CD-ROM mechanik, a zkontrolovat, zda-li nastavené parametry odpovídají uvedenému obrázku. Na závěr LK na tlačítku OK okna Zapsat kompilaci. Tímto se spustí proces vypalování mapového CD-ROM, který opět v závislosti na použité mechanice a médiu trvá několik minut. Při pokusu o verifikaci již vypáleného CD-ROM může program InfraRecorder hlásit chybu, že se nepodařilo otevřít vypálený disk; tuto chybovou hlášku je možné ignorovat
 13. po dokončení procesu vypalování mapového CD-ROM odstranit v průzkumníku pomocné složky; složka CD na disku C: a složka s projektovým souborem a souborem Carinet

Celý popsaný proces lze trošičku znalému uživateli PC shrnout takto: do libovolně zvolené dočasné složky na HDD překopírovat obsah mapového CD-ROM, nahradit soubor Carinet v dočasné složce dodaným souborem Carinet. V programu InfraRecorder otevřít projektový soubor CD_NAV_DB_09_10_CZ_SK.irp, do kompilace vložit celý obsah dočasné složky a vypálit na médium SONY CD-R.

Kde lze získat mapové CD pro navigace vozů OPEL CD70 Navi?

Aktuální mapové CD pro navigace OPEL CD70 Navi je možné zakoupit v internetovém obchodě společnosti NAVTEQ; k proklikání se k nabídce mapových CD pro CD70 Navi je nutné v levé části stránky postupně zadávat: Built-in and Factory Installed, Opel-Vauxhall, Astra, 2008, OPEL EHU/CD70 Navigation (přímý link na mapové CD pro OPEL CD70 Navi). Další zajímavé informace, týkající se mimo jiné navigací vozů OPEL, lze najít na slovenském OPEL fóru.

Ilustrovaný postup tvorby mapového CD pro CD70 s lokalizovanými texty TMC

Publikováno: