Postup určení verze navigace a displeje vozů OPEL

Postup určení HW (Hardware) a SW (Software) verzí navigace CD70 Navi, DVD90 Navi, grafického displeje GID a barevného displeje CID vozů OPEL je až na malé detaily totožný:

  • na navigaci stisknout tlačítko MAIN (hlavní menu)
  • na navigaci stisknout a držet tlačítko SETTINGS (menu nastavení) tak dlouho, dokud se neobjeví na barevném displeji okno s textem Testmode switched on nebo na grafickém displeji pouze prázdné okno bez textu. Při aktivaci testovacího módu navigace také pípne
  • opakovaným stiskem tlačítka navigace BC (palubní počítač) nalistovat stránku Testmode: Heater, na které se zobrazuje HW a SW verze displeje
  • opakovaným stiskem tlačítka navigace AUDIO (přepínání mezi menu rádia a CD) nalistovat stránku HARDWARE, na které se zobrazuje HW verze navigace
  • pro deaktivaci testovacího módu stisknout tlačítko navigace MAIN, a stisknout a držet tlačítko navigace SETTINGS tak dlouho, dokud se neobjeví na barevném displeji okno s textem Testmode switched off nebo na grafickém pouze prázdné okno bez textu. Při deaktivaci testovacího módu navigace také pípne
Publikováno: